Kauniaisten kaupunginhallitus on 7.9.2020 § 147 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 1. kaupunginosan korttelille 1004 sekä puistoalueelle (Bensowinkujan itäpuoli).

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa paloasemarakennus sekä asuinrakentamista.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 21.1.2021 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla https://www.kauniainen.fi/Ak236.

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö