Luftkvalitet

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) mäter luftkvaliteten i huvudstadsregionen på flera permanenta och mobila mätstationer. Mobila mätstationer mäter luftkvaliteten vid särskilt utvalda objekt. så som vid livligt trafikerade huvudleder samt i småhusområden och hamnar. Mätstationerna är utrustade med flere olika typer av mätinstrument som mäter olika luftföroreningar.

Du kan följa med luftkvaliteten i huvudstadsregionen via HRM:s sidor, där mätresultaten uppdateras en gång i timmen.

Luftkvaliteten i Grankulla

Luftkvaliteten i Grankulla undersöks med fem års mellanrum. Åren 2008 och 2013 var mätstationen placerad vid Tunnelvägen, och syftet var då att undersöka trafikens inverkan i centrumområden med livlig trafik. År 2013 undersökte man i Grankulla hur vedeldning påverkar luftkvaliteten i ett småhusområde.

Du hittar resultaten av luftkvalitetsmätningarna i Grankulla via HSY:s publikationer (speciellt åren 2008, 2013 och 2018).