Nedan är samlat projektets allmänna planer samt detaljplaner för byggskedet från Alberga till Köklax. I planerna syns förutom banprojektet även Kustbanan. Obs. enligt banplaneringens vana är norr mot kartornas nedre kant.

Introduktionsvideo av projektet

Trafikledverket har publicerat en introduktionsvideo av projektet. Grankullas andel börjar på 2:00. Du kan spola framåt i videon. Du kan också se videon på Youtube (youtube.com).

3D karta över projektet

Via länken nedan kommer du till projektets 3D-karta, där du kan röra dig längs hela bansträckningen. Genom att klicka på ikonen “VIEWPOINTS” på webbplatsens högra sida öppnar du menyn som låter dig gå direkt till en specifik station.