Ett grävningstillstånd (avgiftsbelagd) krävs för allt grävningsarbete på allmänna områden. Ett grävningstillstånd måste sökas senast sju dagar innan det planerade arbetet påbörjas. Tillståndet ansöks elektroniskt från tjänsten Lupapiste.fi.

Om den som ansöker om tillståndet inte är arbetets förverkligare, krävs en fullmakt från klienten för att ansöka om tillståndet. En ansökan om grävningstillstånd måste alltid innehålla en plankarta över arbetsplatsen.

Landmärken och fasta punkter inom grävningsområdet måste klargöras innan grävarbeten börjar. I samband med grävning får gränsmarkörer och fasta punkter inte förstöras, skadas eller flyttas.

Vid behov kan visning av gränsmarkörer och fasta punkter beställas från markanvändningsenheten Grankullavägen 10, 02700 Grankulla (PO Box 52, 02701 Grankulla). tel. 050 411 1961

Ansökning av grävtillstånd

Grävtillstånd på Grankulla området ansöks från Lupapiste-tjänsten.

Bilagor som krävs:

  1. Planritning över arbetet (el- struktur- VVL- eller annan motsvarande plan) samt en klar avgränsning av arbetsområdet på ett allmänt område. Bilagorna kan skickas i pdf-, jpg- eller tiff-format.
  2. Ett eventuellt beviljat placeringstillstånd
  3. I vattenförsörjningsarbeten HRM:s anslutningspunktsmeddelande och anslutningsdatum.
  4. Eventuell fullmakt
  5. Ledningsinformation

Instruktioner för att ansöka tillstånd:

Ledningsinformation

Information om ledningarna- och kablarna på grävområdet kan beställas från Esbo Johtotietopalvelu.

Ledningsinfo (gratis)
Före grävarbeten påbörjas måste positionen av andra underjordiska ledningar-, kablar och strukturer klargöras.
Elektronisk tjänst: easiointi.espoo.fi/ePermit
Redogörelsen är i kraft 14 dagar. Vid behov kan ledningarnas position visas i terrängen.
Tilläggsinformation email: johto.kartoitus@espoo.fi eller tel. 09-816 25200 (vardagar 8-15.30)

Ledningsinfo (avgiftsbelagd)
Tilläggsinformation Email: johto.kartoitus@espoo.fi
Elektronisk tjänst: easiointi.espoo.fi/ePermit

Kontakta oss

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik