Kaivulupaa (maksullinen) tarvitaan kaikkiin yleisillä alueilla tapahtuviin kaivuutöihin. Kaivulupaa on haettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta. Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelusta.

Jos luvan hakija on muu kuin työn teettäjä, tarvitaan luvan hakuun valtakirja työn teettäjältä. Kaivulupa hakemukseen on aina liitettävä suunnitelmakartta työkohteesta.

Kaivualueella sijaitsevien rajamerkkien ja kiintopisteiden sijainti on selvitettävä ennen kaivun aloittamista. Kaivun yhteydessä rajamerkkejä ja kiintopisteitä ei saa hävittää, vahingoittaa eikä siirtää.
Rajamerkkien ja kiintopisteiden näytön voi tarvittaessa tilata Maankäyttöyksiköstä
Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen (PL 52, 02701 Kauniainen). p. 050 411 1961.

Kaivuluvan hakeminen

Kaivulupaa Kauniaisten alueella haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Liitteiksi tarvitaan:

  1. Asemapiirustus työstä (sähkö-, rakenne-, LVI- tai muu vastaava suunnitelma) sekä yleisellä alueella olevan kohteen rajaus selkeästi. Liitteet voidaan toimittaa pdf-, jpg- tai tiff- formaatissa.
  2. Mahdollinen myönnetty sijoituslupa
  3. Vesihuoltotöissä HSY:n liitoskohtalausunto ja liitospäivämäärä.
  4. Mahdollinen toimeksiantajan valtakirja
  5. Johtotietoselvitys

Ohje luvan hakuun:

Johtotiedot

Kaivualueella olemassa olevien johtojen sijaintitiedot saa Espoon Johtotietopalvelusta.

Johtotiedot (maksuton)

Ennen kaivamisen aloittamista on selvitettävä kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden sijainti.
Käyntiosoite: Tekniikantie 15, 2. krs. (asiakaspalvelu)
Sähköinen asiointipalvelu: easiointi.espoo.fi/ePermit
Selvitys on voimassa 14 vrk. Tarvittaessa johtojen sijainti osoitetaan myös maastossa.
Lisätietoja E-mail: johto.kartoitus@espoo.fi tai p. 09-816 25200 (arkisin 8-15.30).

Johtokartoitus (maksullinen)

Lisätietoja E-mail: johto.kartoitus@espoo.fi
Sähköinen asiointipalvelu: easiointi.espoo.fi/ePermit

Ota yhteyttä

Veli Keski-Kohtamäki

Kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka