Målen med skogsvården

Grankulla stad har som mål inom vården av skogar och naturområden att främja livskraft, mångsidighet och naturens mångfald. Staden siktar på att utveckla och sköta sina skogsområden med beaktande av stadens mål för klimatneutralitet. Grankulla stads skogar sköts långsiktigt med hjälp av en naturvårdsplan som uppdateras vart tionde år. Planen tar hänsyn till värdefulla livsmiljöer enligt skogs- och naturskyddslagen samt skogscertifiering. Inom skogsvården är målet artrika skogsområden där orörda mindre områden samt skadade och döda träd avsiktligt lämnas kvar, och också fällda träd får murkna där de ligger. Murkna träd, som både stående och liggande träd, utgör en viktig del av ekosystemet och erbjuder en livsmiljö för otaliga slag av organismer.

Aktuellt

Vi börjar med skogsvårdsåtgärder årligen i den ordning som skogsvårdsplanen anger, men fäller ändå först träd som orsakar fara. De flesta skogsvårdsarbetena utförs av en konkurrensutsatt entreprenör som staden har ett årskontrakt med. Vi informerar lokalt om arbetet med informationsblad som vi sätter upp i området och delar ut i invånarnas postlådor.

Kontakta oss

Minna Aavalehto

Underhållsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Emmi Silvennoinen

Stadsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik