Byggandet av Västra Nylands välfärdsområde pågåe: kommunernas goda samarbete intensifieras

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Vad för ett välfärdsområde?
Yle har gjort en 3D-mall om välfärdsområdets verksamhet där beredarpersonal hjälpt till att samla in materialet. Se resultatet här: Missä valta luuraa? (på finska)

Ta del och påverka

Ta del in infomöten, lämna in frågor för dem som förbereder välfärdsområdet eller kom med i gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde: https://www.luvn.fi/sv/ta-del-och-paverka

Digivälfärd

Digivälfärd-tjänsten erbjuder en smidig väg till social- och hälsovårdstjänsterna i din hemkommun. Inledningsvis har vi en chattmottagningstjänst för invånare i Esbo, Högfors och Vichtis, och i mars också för invånare i Lojo. Fler tjänster kommer senare. Tjänsten utvidgas till hela Västra Nylands område i framtiden.
Läs närmare här: https://www.luvn.fi/sv/ta-del-och-paverka

***

Social- och hälsovårdens tjänster ändras inte. Kommunerna ansvarar för ordnandet av dem fram till 31.12.2022. Då tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare.

Social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019. Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.