Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Frågor och svar om välfärdsområdet och reformen

Finns Grankulla hälsostation kvar efter reformen?
Ja.

Vem ska jag kontakta nästa år om jag blir sjuk?
Via tjänsten Maisa.fi kan du precis som tidigare kontakta hälsostationen. Hälsostationens telefonnummer ändrar stegvis i början av året och vi informerar separat om de nya numren bl.a. här på stadens webbplats och i Kaunis Grani. Därtill fås information via välfärdsområdets www.luvn.fi/sv -sidor samt med röstmeddelanden för de gamla numren då samtalen styrs vidare. Via de nya telefonnumren får du tag på din vårdansvariga och övriga anställda.

Jag har bokat en mottagningstid, finns den kvar?
Ja, alla nuvarande tjänster och bokade tider finns kvar efter årsskiftet.

Finns mun- och tandhälsovården kvar i Grankulla?
Ja, endast enheten för specialiserad tandvård flyttar i början av året från Helsingfors till Hagalund i Esbo.

Kan jag fortfarande äta lunch i Villa Breda nästa år?
Ja, lunchrestaurangen fortsätter med sin verksamhet också nästa år.

Sker det förändringar i Villa Bredas tjänster?
Villa Bredas tjänster för seniorer finns kvar som hittills, men telefonnumren ändrar. Vi informerar om de nya telefonnumren senare.

Vart ska jag ringa om jag vill få information om tjänster för seniorer?
Du får handledning och information om olika tjänster via nya Seniorinfo. Telefonnumret till Seniorinfon bekräftas senare. Vi informerar om de nya telefonnumren bl.a. här på stadens webbplats och i Kaunis Grani samt på www.luvn.fi/sv -sidorna.

Kommer kundavgifterna att ändras?
Ja, det kommer att ske vissa ändringar i kundavgifterna. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de gemensamma kundavgifterna för Västra Nylands välfärdsområde vid sitt sammanträde 13.12. Om de harmoniserade kundavgifterna kommer information på webbsidorna och i Kaunis Grani.

Var hittar jag information om reformen?
Du hittar aktuell information om reformen på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats www.luvn.fi/sv (LUVN=LU-Länsi-Uusimaa, VN-Västra Nyland) och på stadens webbplats. Vi informerar också regelbundet om reformens inverkan på våra tjänster i Kaunis Grani.

Ta del och påverka

Ta del in infomöten, lämna in frågor för dem som förbereder välfärdsområdet eller kom med i gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde: www.luvn.fi/sv/ta-del-och-paverka

Social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019. Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.