Invandrartjänsterna är i regel avsedda för kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd som anländer till Grankulla och har bott mindre än tre år i Finland.

Till invandrarna erbjuds servicehandledning och rådgivning samt stöd i integrationsprocessen. Dessutom ansvarar invandrarservicen för arrangemangen vid mottagning av kvotflyktingar. Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen ordna tjänster som hör till integrationstiden åt flyktingar som flyttat till kommunen i tre års tid beroende på deras status i fråga om uppehållstillstånd.