Invandrartjänsterna är i regel avsedda för kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd som anländer till Grankulla och har bott mindre än tre år i Finland.

Till invandrarna erbjuds servicehandledning och rådgivning samt stöd i integrationsprocessen. Dessutom ansvarar invandrarservicen för arrangemangen vid mottagning av kvotflyktingar. Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen ordna tjänster som hör till integrationstiden åt flyktingar som flyttat till kommunen i tre års tid beroende på deras status i fråga om uppehållstillstånd.

Kontakta oss

Camilla Häggström

Socialhandledare,vuxensocialarbete (Klienter enligt efternamn A-L) stöd för närståendevård,flykting- och invandrararbete
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice

Didrik Backlund

Socialarbetare
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice

Pirjo Nykänen

Vuxensocialarbete (klienter enligt efternamn M-Ö),mental- och missbrukarvårds servicehandledare,ungdomsgaranti
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice