Social- och hälsovårdssektorns tjänster överfördes 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde. Grankulla stad ansvarar inte mera för dessa tjänster. Du hittar aktuell information på Västra Nylands välfärdsområdes webbsidor på adressen www.luvn.fi.

Obs! Social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets tjänster har överförts 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde, och därmed ansvarar staden inte mera för dessa tjänster. Om du vill ge respons om dessa tjänster ska du kontakta Västra Nylands välfärdsområde: Responstjänsten (luvn.fi).