Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk. Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

Ta kontakt >

Nödnummer och felanmälan >

 


Kaikki | - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


-

-, -, kommunteknikchef


A

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Alanko, Katarina, skolpsykolog
Allenius, Guy, maskinställare
Allenius, Nina, idrottstjänstkoordinator
Almark, Jens, ungdoms- och fritidsledare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare


B

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Bergholm, Jamina, barnträdgårdslärare
Björklund, Jenni, läkare
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Blomqvist, Janne, informatiker
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Bärlund-Toivonen, Eija, socialombudsman, patientombudsman


E

Eerola, Maija, Specialiserad socialhandledare
Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Ekman-Ekebom, Maria, undervisningschef
Ekqvist, Cecilia, förvaltningsassistent
Enbäck, Tuula, huvudkassör
Eskman, Tanja, sjukskötare (hemvården)


F

Falkenberg, Jorma, psykolog
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Forsberg, Nina, markanvändningssekreterare


G

Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Grundvall, Maria, informatiker
Gustafsson, Kristina, daghemsföreståndare
Gustafsson, Lillemor, familjerådgivare


H

Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)
Hackzell, Cecilia, koordinator
Haikarainen, Merja, resurs specialbarnträdgårdslärare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Hakonen, Raimo, byggnadsinspektör
Hammarberg, Peik, projektingenjör
Hankala, Anja, kosthållschef
Hansson, Carita, byråföreståndare
Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hassi, Saara, läkare
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Heikkinen, Ismo, IT-planerare (fr.o.m. 1.8)
Heinonen, Mikaela, byråföreståndare
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Hellevuo, Pamela, läkare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Hietala, Jari, systemspecialist
Hiitola, Annika, chef för småbarnspedagogiken
Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Hytönen, Päivi, personalchef
Hämäläinen, Piia, barnatillsyningsman
Höglund, Pia, ledande överläkare


J

Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Juvakka, Kaj, kartläggare
Jänis, Julia, invandrarkoordinator
Jääskeläinen, Matti, vaktmästare


K

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Karlstedt, Jaakko, närvårdare, vårdartiklar
Kemppainen, Helena, Läkare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Klefström, Suvi, avdelningsskötare, förebyggande hälsovård för barn och unga
Koivunen, Ursula, idrottsinstruktör
Kokkonen, Tuija, fastighetsskötare
Korpela, Anna, Ergoterapeut
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Korppinen, Titta, vikarierande avdelningsskötare
Koskinen, Minna, projektchef
Koskinen, Taru, läromiljöutvecklare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef
Koukkari, Katja, servicehandledare
Käppi, Tuija, matserviceförman


L

Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lamberg, Sirkka, ledande byggnadsinspektör
Lamberg, Ville, stadshusets kvällsvaktmästare
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Lartamo, Suvi, skolpsykolog
Larva, Jenni, fysioterapeut
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Leimuvaara, Niina, byråassistent
Lenck, Henrik, ansvarig informatiker
Lenkkeri, Kaisa, förvaltningsassistent
Leppäharju, Saara, förvaltningsassistent
Lindholm, Stefan, projektingenjör
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Lundell, Markus, IT-utvecklingschef
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Långström, Lennart, projektingenjör
Lökström, Pia, förmånshandläggare-byråsekreterare


M

Masar, Christoffer, stadsdirektör
Matomaa, Timo, projektingenjör
Mattila, Anna, vikarierande servicehandledare (hemvård)
Mellanen, Petri, ekonomichef
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Myhrberg, Jaana, socialservicechef
Myllärinen, Raili, expertsjukskötare
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör


N

Neuvonen, Riki, lönesekreterare
Niemi, Leena-Maija, tf. rektor
Norppa-Röpelinen, Pirjo, HR-utvecklingsexpert
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare
Nurmijoki, Marika, mental- och missbrukarvårds servicehandlare
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Nyman, Karola, byråföreståndare


O

Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman


P

Perälä, Anna, skolkurator
Pihlaja, Kati, skolkurator
Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsplanerare
Porvali, Leena, sektorsekreterare
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Pukonen, Elina, matserviceförman
Pynnönen, Elina, byråsekreterare
Pyykkönen, Lea, förman för vårdhemmet


R

Raivio, Miia, psykolog
Ranta, Jarmo, rektor
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Renman, Roger, rektor
Reskontra, Reskontra, reskontraskötare
Rihto, Juha, vaktmästare
Riipinen, Jarkko, Kommunteknikchef
Rosenqvist, Anders, rektor
Rouhe, Hanna, läkare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare


S

Saari, Erica, uppsökande ungdomsarbetare
Salminen, Tomi, byggchef
Sarpaneva, Sari, idrottsplatschef
Sarvimäki-Paananen, Liisa, förvaltningsassistent
Satomaa, Antti, ansvariga mätningsman
Seitsamo, Maria, tf. Chef för hemvården
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Sinkkonen, Pertti, Uteidrottsplatsskötare
Sissala, Riikka, informatiker
Sjövall, Anna, miljöexpert
Socialarbetare, socialhandledare, Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja,
Somila, Paula, daghemsföreståndare
Sonck, Monica, översättare
Storbacka, Brita, skolsekreterare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Sunesdotter, Catharina, rektor
Söderek, Christine, LAPE kehittämissuunnittelija
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Söderström, Camilla, förvaltningschef


T

Tammilehto, Stefan, kommunteknikens assistent
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Tuomikoski, Kaie, vaktmästare


V

Vakkila, Tuija, skolpsykolog
Valtersson, Anders, vaktmästare
Vanhanen, Anne, byggnadstillsynens assistent
Vappula, Tuija, ekonomiplanerare
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär
Viitanen, Anna, förvaltningsassistent
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut


W

Wahlström, Niklas, rektor
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Jan, skolvärd
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wickström, Pia, Villa Bredas servicesekreterare
Wollsten, Solveig, byråsekreterare