Invånarinitiativ

Kommuninvånarna kan i enlighet med kommunallagen komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Hur komma med initiativ?

Initiativet kan vara fritt formulerat, bara ärendet som man vill påverka tydligt framkommer i det. Dessutom bör det innehålla initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Initiativen mottas av stadens registratur, varifrån de sänds vidare till den verksamhet som initiativet berör. Initiativtagaren får information om hur initiativet framskrider, beräknad behdnlingstid och vem man kan höra sig för om tilläggsinformation samt om de åtgärder som vidtagits som följd av initiativet.

Initiativ eller feedback?

Enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. För att kunna lämna in ett initiativ måste du vara kommunmedlem.
Medlemmar av en kommun är, förutom invånarna, de som äger eller besitter fast egendom i kommunen samt samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen.
Utöver initiativ kan man vända sig till Grankulla stad i ärenden som kräver smärre åtgärder (t.ex. anmälningar om tjälskador på gator) genom att ge respons.  Om du vill ge respons (feedback)  eller om du har några frågor som du vill rikta till Grankulla stad, kontakta oss via Ge feedback -sidan. Frågor kan också sändas via våra Facebook eller Twitter - sidor. Kommentarerna besvaras av respektive tjänsteinnehavare.

Gör ett invånarinitiativ

Initiativet kan göras elektroniskt, antingen genom att använda stadens egna blankett nedan eller via Justitieministeriets invånarinitiativ.fi sidor.


Ge respons och feedback
*) Obligatoriska fältInitiativet kan lämnas in på adressen:

Grankulla stad
Registraturen
Grakullavägen 10
02700 Grankulla