Redogörelser för bindningar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare, som avses i kommunallagens (410/2015) 84 § 2 mom., ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförande i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och vice borgmästare samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.


Stadsfullmäktige


             


Ordförande
Tapani Ala-Reinikka
SamlI vice ordförande
Finn Berg
SFPII vice ordförande
Stefan Stenberg

SFPStadsstyrelsenOrdinarie ledamöter


Personliga ersättare
OrdförandeVeronica Rehn-Kivi
SFP
Johanna Hammarberg
SFP
Vice ordförandeTiina Rintamäki-Ovaska
Saml
Virva Wahlstedt
Saml
Ledamot
Johan Johansson
SFP
Patrik Limnell
SFP
LedamotSofia Stolt
SFP
Nina Colliander-Nyman
SFP
LedamotJuha Pesonen
Gröna
Margit Peltovirta
Gröna
LedamotLauri Ant-Wuorinen
Saml
Mika Laakio
Saml
LedamotMikko J. Salminen
Saml
Heikki Kurkela
Saml
Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar


Kulturutskottet
OrdförandeJohanna HammarbergSFPVice ordförandePauli Tuohioja
KDFöredragande
bildningsdirektör Heidi Backman


Idrottsutskottet

OrdförandeMinna Korpela
Saml


Vice ordförandeJohan Hallbäck
SFPFöredragandebildningsdirektör Heidi Backman


Ungdomsutskottet

OrdförandeMargit PeltovirtaGrönaVice ordförandeElina EväsojaSamlFöredragandebildningsdirektör Heidi Backman


Byggnadsutskottet
Ordinarie ledamöter

Personliga ersättare
OrdförandeChristel Lamberg-Allardt
SFP

Camilla Sederholm
SFP
Vice ordförandePekka Herkama
Saml
Harri Fagerlund
Saml
LedamotSeija Bucktman
KD

Jaana Hirvasvuopio
KD
LedamotChristoffer Lindqvist
SFP
Peter Lindqvist
SFP
LedamotTaisto Miettinen
Sannf

Tapio Panttila
Sannf
Föredragandeledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg


Svenska utskottet för undervisning och småbarnsfostran
OrdförandeNina Colliander-NymanSFPVice ordförandeJohanna HammarbergSFPFöredragandebildningsdirektör Heidi Backman


Social- och hälsovårdsutskottet

OrdförandeHeikki KurkelaSaml


Vice ordförandePatrik LimnellSFPFöredragandesocial- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen


Finska utskottet för undervisning och småbarnsfostranOrdförandeSatu Mollgren
Saml


Vice ordförandeMika LaakioSaml


Föredragandebildningsdirektör Heidi Backman


Revisionsutskottet

Ordförande/FöredragandeOlavi Filppula
Saml


Vice ordförandeStefan Stenberg

SFPSamhällstekniska utskottet
Ordinarie ledamöter

Personliga ersättare

OrdförandeFinn BergSFP

Ronnie Björkman
SFP
Vice ordförandeVirva WahlstedtSaml
Minna Korpela
Saml
LedamotLotta Degerholm
SFP
Tiina Nysten
SFP
LedamotBo-Christer Björk
SFP
Konsta Saarela
SFP
LedamotCamilla SederholmSFP
Ulrika Emmerstedt
SFP
LedamotElina EväsojaSaml
Atte Saari
Saml
LedamotMika LaakioSaml
Pekka Herkama
Saml
LedamotTapani Jääskeläinen
SDP

Erkki Karimaa
SDP
LedamotKristian von Essen
Gröna

Eva-Maija KuosmanenGröna
Föredragandedirektör för samhällstekniken Marianna Harju


Centralvalnämnden

OrdförandeMagnus Öhman
SFPVice ordförandeHanna-Riikka Myllymäki
SamlFöredragandestadsjurist Lena Filipsson-Korento


Personalsektionen

OrdförandeVeronica Rehn-KiviSFPVice ordförande
Lauri Ant-WuorinenSamlFöredragande
personalchef Päivi Hytönen


Stadsdirektör
Christoffer Masar