Konsumentrådgivningen ger dig information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor och tvister.

Konsumentrådgivningens telefonservice: 09 5110 1201
Normal servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15.

Information om regler för konsumentköp, råd kring förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats (kkv.fi).