Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 0718 731 901.
Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta kuluttajaneuvonta.fi