Tidigare kultur- och fritidsutskottet, namnändring 1.1.2023

Välfärdsutskottet beslutar om uthyrning och överlåtelse till användare av alla separat definierade lokaler som bildningssektorn förvaltar för användning utanför respektive resultatenhets grundläggande verksamhet, samt för de avgifter och hyror som då tas ut för lokalerna.

Utöver det som bestäms i ungdomslagen om ungdomsarbete och ungdomspolitik som kommunen ansvarar för, samt om ordnande av tjänster för unga och stödjande av de ungas medborgarverksamhet, fastställer utskottet ungdomsfullmäktiges fyllnadsval och byten av representanter i övriga organ under mandatperioden.

Välfärdsutskottet har nio ledamöter med personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2023

Kultur- och fritidsutskottets protokoll 1.8.2021 – 31.12.2022

Idrottsutskottet, kulturutskottet och ungdomsutskottet har upphört 1.8.2021. Deras gamla protokoll finns fortfarande på Grankullas webbplats för protokoll.

Protokoll 1.1.2021 – 31.7.2021
Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020 (OBS! Nämndernas protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 är skilt i slutet på den länkade sidan)

Mötestidtabell

(onsdagar kl. 17.00 ifall inte annat anges)

2024
7.2
13.3
24.4
5.6
……….
14.8
18.9
23.10
27.11

Uppdaterad 14.12.2023

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Välfärdsutskottet 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Virva Wahlstedt, Saml
(Binga Tupamäki, Saml)

Vice ordförande
Patrick Nysten, SFP
(Andraé Holmberg, SFP)

Lotta Vaenerberg, SFP
(Anna Lena Karlsson-Finne, SFP)

Jessica Lerche, SFP
(Monica Björkman, SFP)

Juha Pesonen, Gröna
(Peter Kanerva, Gröna)

Risto Palojoki, Saml
(Heikki Kurkela, Saml)

Harri Fagerlund, Saml
(Matti Kivinen, Saml)

Ritva Häyrinen-Immonen, Saml
(Anne Skand, Saml)

Minna Aitola, SDP
(Jacob Storbjörk, SDP)

Stadsstyrelsens representant
Fredrik Waselius, SFP

Ungdomsfullmäktiges representanter
Linda Kaijansinkko
Erin Härkönen

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich
tfn 040 733 0264

Sekreterare
förvaltningsassistent Anna Viitanen
tfn 050 524 0912

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)