Christoffer Masar

Stadsdirektör
050 411 0163
christoffer.masar@grankulla.fi

Stadsdirektören ansvarar för den allmänna ledningen av hela stadskoncernens verksamhet och ekonomi. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen.

Marianna Harju

Direktör för samhällstekniken,
Stadsdirektörens ersättare
050 304 1234
marianna.harju@grankulla.fi

Direktören för samhällstekniken ansvarar för markanvändningen, kommuntekniken, lokalcentralen, miljöenheten, byggnadstillsynen samt kost- och rengöringsservicen.

Direktören för samhällstekniken vikarierar stadsdirektören och är föredragande i samhällstekniska utskottet.

Mikael Boström

Ekonomidirektör
050 377 1228
mikael.bostrom@grankulla.fi

Ekonomidirektören ansvarar för stadens ekonomistyrning, finansiering och likviditet samt ekonomiska planering och rapportering.

Mikael Flemmich

Bildningsdirektör
040 733 0264
mikael.flemmich@grankulla.fi

Bildningsdirektören ansvarar för den finskspråkiga undervisningen, den svenskspråkiga undervisningen, småbarnspedagogiken samt välfärdstjänsterna.

Bildningsdirektören är föredragande i finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik samt välfärdsutskottet.

Maari Valli

Personaldirektör
040 670 8856
maari.valli@grankulla.fi

Personaldirektören ansvarar för att samordna arbetsgivarpolitiken, utveckla personalen och kompetenserna, samarbetet, arbetarskyddet samt för att utveckla arbetshälsan. Personaldirektören är föredragande i personalsektionen.

Hanna Ormio

Förvaltningsdirektör
040 637 3683
hanna.ormio@grankulla.fi

Förvaltningsdirektören ansvarar för stadens allmänna förvaltning och dataadministration, centraliserade kommunikation och juridiska ärenden, invånarnas rätt till inflytande och stadens centraliserade kundservice.