Christoffer Masar

Stadsdirektör
050 411 0163
christoffer.masar@grankulla.fi

Stadsdirektören ansvarar för den allmänna ledningen av hela stadskoncernens verksamhet och ekonomi. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen.

Marianna Harju

Direktör för samhällstekniken,
Stadsdirektörens ersättare
050 304 1234
marianna.harju@grankulla.fi

Direktören för samhällstekniken ansvarar för markanvändningen, kommuntekniken, lokalcentralen, miljöenheten och byggnadstillsynen. Direktören för samhällstekniken vikarierar stadsdirektören och är föredragande i samhällstekniska utskottet.

Mikael Boström

Ekonomidirektör
050 377 1228
mikael.bostrom@grankulla.fi

Ekonomidirektören ansvarar för stadens ekonomistyrning, finansiering och likviditet samt ekonomiska planering och rapportering.

Mikael Flemmich

Bildningsdirektör
040 733 0264
mikael.flemmich@grankulla.fi

Bildningsdirektören ansvarar för den finskspråkiga undervisningen, den svenskspråkiga undervisningen, småbarnspedagogiken samt kultur- och fritidstjänsterna.

Bildningsdirektören är föredragande i finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik samt kultur- och fritidsutskottet.

Ulla Palmroos

Personaldirektör
040 670 8856
ulla.palmroos@grankulla.fi

Personaldirektören ansvarar för att samordna arbetsgivarpolitiken, utveckla personalen och kompetenserna, samarbetet, arbetarskyddet samt för att utveckla arbetshälsan. Personaldirektören är föredragande i personalsektionen.

Camilla Söderström

Förvaltningsdirektör
050 411 0205
camilla.soderstrom@grankulla.fi

Förvaltningsdirektören ansvarar för stadens allmänna förvaltning och dataadministration, centraliserade kommunikation och juridiska ärenden, invånarnas rätt till inflytande, stadens centraliserade kundservice samt kost- och rengöringsservice.

Ulla Tikkanen

Social- och hälsovårdsdirektör
050 355 3246
ulla.tikkanen@grankulla.fi

Social- och hälsovårdsdirektören ansvarar för socialtjänsterna, äldreomsorgen, hälsovården, den specialiserade sjukvården och mun- och tandvården. Social- och hälsovårdsdirektören är föredragande i social- och hälsovårdsutskottet.