Christoffer Masar

Kaupunginjohtaja
050 411 0163
christoffer.masar@kauniainen.fi

Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden yleisestä johtamisesta. Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa.

Marianna Harju

Yhdyskuntatoimen johtaja,
Kaupunginjohtajan sijainen
050 304 1234
marianna.harju@kauniainen.fi

Yhdyskuntatoimenjohtaja johtaa maankäyttöä, kuntatekniikkaa, tilakeskusta, ympäristötointa, rakennusvalvontaa sekä ruoka- ja puhdistuspalveluita.

Yhdyskuntatoimenjohtaja toimii kaupunginjohtajan sijaisena sekä esittelijänä yhdyskuntavaliokunnassa.

Mikael Boström

Talousjohtaja
050 377 1228
mikael.bostrom@kauniainen.fi

Talousjohtaja vastaa kaupungin talouden ohjauksesta, rahoituksesta ja maksuvalmiudesta, sekä talouden suunnittelusta ja raportoinnista.

Mikael Flemmich

Sivistystoimenjohtaja
040 733 0264
mikael.flemmich@kauniainen.fi

Sivistysjohtaja vastaa suomenkielisestä opetuksesta, ruotsinkielisestä opetuksesta, varhaiskasvatuspalveluista sekä hyvinvointipalveluista.

Sivistysjohtaja toimii esittelijänä suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa, ruotsinkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa sekä hyvinvointivaliokunnassa.

Maari Valli

Henkilöstöjohtaja
040 670 8856
maari.valli@kauniainen.fi

Henkilöstöjohtaja vastaa työnantajapolitiikan koordinoinnista, henkilöstön ja osaamisen kehittämisestä, yhteistoiminnasta, työsuojelusta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Henkilöstöjohtaja toimii esittelijänä henkilöstöjaostossa.

Hanna Ormio

Hallintojohtaja
040 637 3683
hanna.ormio@kauniainen.fi

Hallintojohtaja vastaa kaupungin yleisestä hallinnosta ja tietohallinnosta, keskitetystä viestinnästä ja lakiasioista, kaupunkilaisten osallistumisoikeudesta sekä keskitetystä asiakaspalvelusta.