Allmänna förvaltningen
Allmänna förvaltningen ansvarar för samordnandet av de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt skötseln av förvaltningen och ekonomin i praktiken.

Samhällstekniska sektorn
Samhällstekniska sektorn har hand om stadens markanvändning, byggnadstillsyn, byggherreverksamhet, byggnader och områden som staden äger samt underhåll av byggnader, områden och kommunteknik, maskinparken på maskindepån, trafikplanering, befolkningsskydd och miljövård. Dessutom hör stadens kost- och rengöringsservice till samhällstekniska sektorn.

Bildningssektorn
Bildningssektorn ansvarar för den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen, småbarnspedagogiken samt välfärdstjänsterna, som omfattar stadsbiblioteket, medborgarinstitutet samt kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna.

Organisationsdiagram

Grankulla stads organisation (pdf)

Allmänna förvaltningens organisation (pdf)

Samhällsteknikens organisation (pdf)

Bildningens organisation (pdf)

Grankulla stads förtroendeorgan (pdf)