Yleishallinto
Yleishallinto vastaa luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta sekä käytännön hallinnon ja talouden hoidosta.

Yhdyskuntatoimi
Yhdyskuntatoimi huolehtii kaupungin maankäytöstä, rakennusvalvonnasta, rakennuttamisesta, kaupungin omistamista rakennuksista ja alueista sekä rakennusten, alueiden ja kunnallistekniikan ylläpidosta, konevarikon konekalustosta, liikennesuunnittelusta, väestönsuojelusta ja ympäristönsuojelusta. Lisäksi yhdyskuntatoimeen kuuluu kaupungin ruoka- ja puhdistuspalvelut.

Sivistystoimi
Sivistystoimi vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä opetustoimesta, varhaiskasvatuksesta sekä hyvinvointipalveluista, joihin sisältyvät kaupunginkirjasto, kansalaisopisto sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Organisaatiokaaviot

Kauniaisten kaupungin organisaatio (pdf)

Yleishallinnon organisaatio (pdf)

Yhdyskuntatoimen organisaatio (pdf)

Sivistystoimen organisaatio (pdf)

Kauniaisten kaupungin toimielimet (pdf)