Yleishallinto
Yleishallinto vastaa luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta sekä käytännön hallinnon ja talouden hoidosta. Lisäksi yleishallintoon kuuluu kaupungin ruoka- ja puhdistuspalvelut.

Yhdyskuntatoimi
Yhdyskuntatoimi huolehtii kaupungin maankäytöstä, rakennusvalvonnasta, rakennuttamisesta, kaupungin omistamista rakennuksista ja alueista sekä rakennusten, alueiden ja kunnallistekniikan ylläpidosta, konevarikon konekalustosta, liikennesuunnittelusta, väestönsuojelusta, ympäristönsuojelusta ja vesihuollosta.

Sivistystoimi
Sivistystoimi vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä opetustoimesta, varhaiskasvatuksesta sekä hyvinvointipalveluista, joihin sisältyvät kaupunginkirjasto, kansalaisopisto sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Organisaatiokaaviot

Kauniaisten kaupungin organisaatio (pdf)

Yleishallinnon organisaatio (pdf)

Yhdyskuntatoimen organisaatio (pdf)

Sivistystoimen organisaatio (pdf)

Kauniaisten kaupungin toimielimet (pdf)