Yleishallinto
Yleishallinto vastaa luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta sekä käytännön hallinnon ja talouden hoidosta. Lisäksi yleishallintoon kuuluu kaupungin ruoka- ja puhdistuspalvelut.

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii kuntalaisten sosiaalisesta turvallisuudesta, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemisestä sekä sairauksien hoidosta ja kuntoutuksesta.

Yhdyskuntatoimi
Yhdyskuntatoimi huolehtii kaupungin maankäytöstä, rakennusvalvonnasta, rakennuttamisesta, kaupungin omistamista rakennuksista ja alueista sekä rakennusten, alueiden ja kunnallistekniikan ylläpidosta, konevarikon konekalustosta, liikennesuunnittelusta, väestönsuojelusta, ympäristönsuojelusta ja vesihuollosta.

Sivistystoimi
Sivistystoimi vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä opetustoimesta, varhaiskasvatuksesta sekä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluista, joihin sisältyvät kaupunginkirjasto, kansalaisopisto sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Organisaatiokaaviot

Kauniaisten kaupungin organisaatio (pdf)

Yleishallinnon organisaatio (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio (pdf)

Yhdyskuntatoimen organisaatio (pdf)

Sivistystoimen organisaatio (pdf)

Kauniaisten kaupungin toimielimet (pdf)