Service för invandrare 

Stadens invandrartjänster är i regel avsedda för kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd som anländer till Grankulla och har bott mindre än tre år i Finland. Till invandrarna erbjuds servicehandledning och rådgivning samt stöd i integrationsprocessen. Dessutom ansvarar invandrarservicen för arrangemangen vid mottagning av kvotflyktingar.

Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen ordna tjänster som hör till integrationstiden åt flyktingar som flyttat till kommunen i 3–4 års tid beroende på deras status i fråga om uppehållstillstånd.  I lagen har man också slagit fast de ersättningar som kommunerna får för denna tid.

I Grankulla pågår under åren 2017–2020 ett projekt kallat Vår gemensamma kommun med stöd från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet går ut på att utveckla de integrationsfrämjande tjänsterna i samarbete med församlingar och organisationer. Projektet koordineras av invandrarkoordinatorn.