Hobbyer för barn och ungdomar betraktas som en viktig faktor för välbefinnande och därför har verksamheten fått stöd på riksnivå. Utbudet av hobbyer bygger på förslag från ungdomar, som i Grankulla har tillfrågats om saken i en skolundersökning under hösten 2020. Ett annat mål är att nå de unga som inte har hobbyer och att försöka hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för dem med hjälp av ungdomsarbetarna.