Syftet är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen.

Undervisnings- och kulturministeriet

Hobbyer för barn och ungdomar betraktas som en viktig faktor för välbefinnande och därför har verksamheten fått stöd på riksnivå. Utbudet av hobbyer bygger på förslag från ungdomar, som i Grankulla har tillfrågats om saken i en skolundersökning under hösten 2020. Ett annat mål är att nå de unga som inte har hobbyer och att försöka hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för dem med hjälp av ungdomsarbetarna.

Ett pilotprojekt under våren 2021 har syftet att samla erfarenheter och få feedback om hobbyutbudet och välfungerande arbetssätt för att den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och ungdomar ska bli en etablerad verksamhetsform i Grankulla under läsåret 2021–2022. Det finns ett årligt statligt stöd för Granimodellen.

Hobbyscheman för skolor

Klubbarna ordnas i regel i skolorna eller omedelbar närhet till dem. Varje skola har sitt eget utbud av klubbar. Utbudets omfattning varierar tills vidare efter tillgången på klubbledare. Varje skolas hobbyschema läggs ut på Granimodellens webbsidor så snart det är klart för läsåret 2021–2022.