Tillbaka till aktuellt
4.11.2022

Vi publicerade stadens nya webbplats i juni 2021. Ett drygt år senare var det en bra tidpunkt för att utföra en användarenkät för att få respons av användarna. Enkäten var öppen 7.9–4.10.2022 och vi fick 539 svar. Av dem besökte 136 användare webbplatsen för första gången medan 403 hade besökt den tidigare. Av de som besvarade enkäten var ungefär 1/4 män och ungefär 3/4 kvinnor medan 61 % uppgav att de bor i Grankulla och 39 % att de bor i en annan kommun, främst grannkommunen.

Användarna letade främst efter information om följande teman: sport, fritid eller friluftsliv (26 % av dem som svarade), nyheter och aktuella händelser (22 %), hälsotjänster (19 %), kultur, nöje och evenemang (15 %), kontaktinformation till oss (14 %) ja coronainfo (14 %). Ungefär 3/4 av dem som besvarade enkäten ansåg att de i samband med sitt senaste besök hade hittat all den information som de sökte. Endast 1/10 var av annan åsikt eller helt av annan åsikt gällande det här påståendet.

Enkätresultaten omvandlade till indextal 1–5. Webbplatsen fick helhetsvitsordet 3,93.

Följande påståenden fick de högsta poängen:
4,23 – Webbplatsen är nyttig för mig
4,22 – Hastigheten på webbplatsen är bra
4,17 – Webbplatsen ger intryck av att organisationen är trovärdig
4,14 – Texten är skriven på ett lättförståeligt sätt
4,03 – Webbplatsen ger intryck av att organisationen är professionell
3,97 – Webbplatsen ger mig de möjligheter som jag behöver för att komma i kontakt med kommunen

Följande påståenden fick de lägsta poängen:
3,68 – Webbplatsen innehåller den information jag behöver
3,72 – Det finns självservicetjänster för allt jag behöver (t.ex: e-tjänster, blanketter, osv.)
3,76 – Sökfunktionen lever upp till mina förväntningar
3,78 – Det är enkelt att använda e-tjänsterna på webbplatsen
3,86 – Menyerna på webbplatsen är enkla att navigera
3,91 – Vid mitt förra besök hittade jag all den information jag behövde

Grankullas resultat jämfördes även med användarenkäter som har utförts i andra kommuner och städer under det senaste året (11 st). I den jämförelsen hade Grankulla bättre resultat än medeltalet från de andra kommunerna i alla frågor förutom en.

– Vi tackar alla som besvarade enkäten och gav oss värdefull respons. På basis av den fortsätter vi utveckla webbplatsen. Vi fick också många öppna svar och konkreta förbättringsförslag, vilket är mycket nyttigt för oss, konstaterar förvaltnings- och kommunikationsplanerare Lilian Andergård-Stenstrand nöjt.

Vi planerar utföra följande användarenkät hösten 2023 då det har förlöpt ungefär ett halvt år sedan social- och hälsovårdsreformen och de förändringar som den ger upphov till på stadens webbplats.

Norstat/userneeds förverkligade användarenkäten.