Tillbaka till aktuellt
7.2.2022

De gällande restriktionerna upphävs så  lunchrestaurangen och dagverksamheten kan öppna tisdagen 8.2. Även annan verksamhet i Villa Breda (t.ex. musikinstitutets övningar och vardagsrumsverksamheten för invandrare) kan köra igång på tisdag.

Konditionssalen kan man ännu använda genom att beställa träningstid (max 5 personer i gången). Då inneboende i grupphemmen använder salen kan utomstående inte träna där samtidigt. På detta sätt kan  grupphemsanvändarna tryggt använda konditionssalen. Tid för träning bokas via infon i Villa Breda, tfn 040 485 4957. 

Seniorer och Villa Breda – Grankulla