Social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets tjänster har överförts 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde, och därmed ansvarar staden inte mera för dessa tjänster. Du hittar informationen på Västra Nylands välfärdsområdes webbsidor.

Kontakta oss

Servicecentret Villa Breda

Bredavägen 16, 02700 Grankulla, mån–fre kl. 8.00–16.00

Seniorinfo

Östra området: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Vardagar kl 9-15 (återuppringning följande vardag)

Villa Breda nås med bussarna 212 och 232. Antalet p-platser är mycket begränsat; den enda parkeringen finns på övre gården.