Alla tjänster inom äldreomsorgen i Grankulla är koncentrerade till servicecentret Villa Breda där det också finns en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg. Villa Breda inhyser verksamhet för olika målgrupper i form av dag- och gruppverksamhet, motion, evenemang, hälsovårdsmottagningar, servicehandledning för seniorer samt privata serviceproducenter. Kultur och musik är särskilt viktiga inslag i verksamheten.

12.8.2022

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter såsom på Villa Breda och hälsostationen.

Kontakta oss

Servicecentret Villa Breda

Bredavägen 16, 02700 Grankulla, mån–fre kl. 8.00–16.00

Anna-Maija Liedenpohja

Äldreomsorgschef
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg

Villa Breda nås med bussarna 212 och 232. Antalet p-platser är mycket begränsat; den enda parkeringen finns på övre gården.