Tillbaka till aktuellt
25.10.2021 | Miljö

Veckan för Rättvis handel firas den 25–31.10. Under den här veckan uppmärksammar vi vår konsumtions klimatpåverkan och väljer produkter som är rättvisa mot både människor och miljö. Små gärningar har stor inverkan.

Rättvisemärkta gårdar utvecklar mer klimatvänliga jordbruksmetoder

Rättvis handel är särskilt känd för att främja jordbrukarnas och arbetarnas försörjning på gårdar och plantager. Vecka 43 firas veckan i Rättvis handling, som fokuserar på klimatförändringen som har gjort böndernas dagliga liv och försörjning allt mer osäker.

Kampanjveckan kommer att belysa klimatförändringarnas effekter på jordbrukets förutsättningar, men också hur Rättvisemärkta bönder har kunnat göra sin verksamhet mer klimatvänlig. Kampanjen “Pienillä teoilla on reilu vaikutus” (sv. Små gärningar har stor/rättvis inverkan) visar fakta om klimatförändringarnas effekter på odlingen av kaffe, kakao, bananer, bomull och rosor. Klimatförändringarna inverkar negativt särskilt på småbönder, eftersom misslyckanden av en odling kan hota hela försörjningen. De flesta rättvisemärkta produkterna odlas specifikt på familje- och smågårdar.

”Rättvis handel arbetar systematiskt för att säkerställa att handelssystemet stöder hållbar utveckling för mänskligheten och planeten. I jordbrukssamhällen utbildar vi producenter i att anpassa sig till klimatförändringar och byta till koldioxidsnål produktion ”, beskriver Janne Sivonen, verkställande direktör för Rättvis handel rf.

Till exempel ökade ett utbildningsprogram för Rättvis handel i Latinamerika bananböndernas avkastning med nästan 30 procent under de två första åren, samtidigt som konsumtionen av jordbrukskemikalier och vatten minskade.

En av de mest känsliga råvarorna för klimatförändringar är kaffe. Varmare och fuktigare förhållanden gör att kaffeblommorna faller för tidigt och växtsjukdomar blir vanligare. På Rättvis handel-gårdar har kaffebuskar ersatts med nya, mer hållbara buskar och kooperativ har utbildats till att bli mer långsiktiga och strategiska. Som ett resultat av arbetet har produktionen ökat och är mer motståndskraftig mot klimatförändringar.

Som en del av veckan för Rättvis handel håller vi en gemensam rättvis kaffepaus torsdagen den 28.10. Låt oss tillsammans göra veckan för Rättvis handling synlig på kaffepauser och sociala medier!

Läs mer (på finska): reilukauppa.fi