Tillbaka till aktuellt
9.10.2023 | Miljö

Syftet med den årliga Rättvis handel-veckan är att påminna alla finländare om Rättvis handel och hur var och en av oss genom sina inköpsval kan påverka en mer rättvis handel. Rättvis handel-veckan firas i år 9–15.10.

Grankulla har sedan år 2019 varit en Rättvis handel-stad

Grankulla diplomerades som Rättvis handel-stad i mars 2019. För att utnämnas till Rättvis handel-stad måste staden uppfylla vissa kriterier, till exempel att servera rättvist handlat kaffe och te på sina egna tillställningar och personalrestauranger och att medverka i den årliga internationella veckan för Rättvis handel.

Kommuner i Finland som stöder Rättvis handel hjälper odlare att nå en inkomst som är tillräcklig för att täcka levnadskostnaderna

Finländska kommuner köper årligen hundratusentals kilo bananer och tiotusentals kilo kaffe. Det är därför av betydelse vilken typ av kaffe som konsumeras i kommunerna och under vilka förhållanden bananerna har producerats.

Genom finländska kommunernas inköp och de inköpskriterier som används vid upphandling, kan kommunerna stödja världens mest ekonomiskt utsatta odlare att uppnå en förbättrad försörjning.

Den vanligaste risken i globala produktionskedjor är otillräcklig inkomst. För en stor del av arbetarna i utvecklingsländerna räcker inte lönen till för att leva, och omkring var tionde person i världen lever i fattigdom trots att de arbetar.

Bananodlare inom rättvis handel mot en tillräcklig levnadsinkomst

Behovet av tillräckliga levnadslöner inom banansektorn har alltid varit kritiskt, eftersom arbetarna på banangårdarna är i en mycket sårbar position inom världshandeln. Utan ägande av mark eller tillräckliga möjligheter att försörja sig har de mycket få alternativ för en hållbar försörjning. Utöver andra utmaningar saknar arbetarna ofta officiella anställningskontrakt och organisationsfrihet.

Från och med juli 2021 fastställdes grundlöner för Rättvis handels bananodlingar, vilka motsvarar 70 procent av den tillräckliga försörjningen i varje land. Varje odlare betalas åtminstone en grundlön, även om den lagstadgade minimilönen är lägre.

Dessutom får arbetarna ett tillägg inom ramen för Rättvis handel, vars användning de beslutar om tillsammans, och en del av detta tillägg kan betalas ut kontant. Storleken på tillägget ökar i takt med den andel av sin produktion som en banangård kan sälja som Rättvis handel-produkter.

Genom att höja garantipriset för rättvisemärkt kaffe ökar odlarnas förtjänster

Rättvis handel höjde garantipriset till odlarna för rättvisemärkt kaffe samt ersättningen för ekologisk odling i början av augusti 2023. Prishöjningen gjordes som ett resultat av en lång rådgivningsprocess. Bland intressenterna fanns bland annat odlare, inköpare, kafferosterier och kaffemärken från 40 länder, totalt över 540 företrädare för intressentgrupperna, varav 86 % var odlare. Garantipriset höjdes för att svara mot stigande marknadspriser, valutakurssvängningar, inflation och för att uppmuntra till ekologisk produktion.

Genom att höja garantipriset vill Rättvis handel stärka skyddet mot svängningar i världsmarknadspriserna för kaffeodlarna och deras familjer. Trots att världsmarknadspriserna för kaffe har varit relativt höga på sistone måste kaffeodlarna möta explosionsartat stigande produktionskostnader och förluster i skörd på grund av klimatförändringen. Många kaffeproducenter har övergett sina gårdar, och unga ser ingen framtid som kaffeodlare.

Det garantipris som fastställts för Arabica-kaffebönor tillsammans med Rättvis handel-tillägget når upp till en tillräcklig försörjningsnivå i Colombia och Uganda. Men genom att höja garantipriset uppnår man ännu inte tillräckliga inkomster för kaffeodlarna överallt. Dessutom har Rättvis handel sänkt referenspriset för tillräcklig försörjning i fyra länder, för att köparna frivilligt ska betala tillräckliga priser till odlarna.