Tillbaka till aktuellt
29.10.2021 | Miljö

Grankulla diplomerades som Rättvis handel-stad i mars 2019. I och med det tog staden ett steg mot hållbar utveckling och ansvarsfull upphandling.

För att utnämnas till Rättvis handel-stad måste staden uppfylla vissa kriterier, till exempel att servera rättvist handlat kaffe och te på sina egna tillställningar och personalrestauranger och att medverka i den årliga internationella veckan för Rättvis handel. Staden bör också främja användning av Rättvis handel-produkter inom företag, läroinrättningar, medborgarorganisationer och den kyrkliga samfälligheten med verksamhet i staden.

Staden har en understödsgrupp för rättvis handel som främjar konsumtion av Rättvis handel-produkter och medvetenhet om systemets fördelar genom att organisera olika evenemang, kampanjer och utbildning i samarbete med lokala partner. I och med diplomet kommer stadens invånare, personal, sammanslutningar och företag att sporras till att välja produkter som uppfyller kriterierna för Rättvis handel.

Rättvis handel arbetar för att småodlare och jordbruksarbetare i utvecklingsländer ska ha möjlighet till en rättvis utkomst och beslutanderätt om sin egen framtid.

Föreningen för Rättvis handel producerar inte och handlar inte med produkter, utan upprätthåller kriterierna för ansvarsfull produktion, stöttar odlare, driver kampanjer och utför påverkansarbete. Om ett företag är intresserat av att använda eller sälja råvaror eller produkter som framställs enligt kriterierna för ansvarstagande, hjälper föreningen företaget att hitta sådana. Odlarna är starkt involverade i att utveckla Rättvis handel – de har hälften av beslutandemakten i systemet.

Du kan läsa mer om Rättvis handels verksamhet på föreningens sidor: