Takaisin ajankohtaisiin
29.10.2021 | Ympäristö

Maaliskuussa 2019 Kauniainen sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen. Arvonimen voi saada kaupunki, joka edistää toiminnassaan Reilun kaupan -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja täyttää arvonimen edellyttämät kriteerit.

Kriteerit ovat esimerkiksi tilaisuuksissa ja henkilöstöravintoloissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia ja teetä ja että kaupunki osallistuu vuosittain järjestettävään kansainväliseen Reilun kaupan viikkoon. Reilun kaupan tuotteiden käyttöä tulee myös edistää kaupungissa toimivissa yrityksissä, oppilaitoksissa, seurakuntayhtymässä ja kansalaisjärjestöissä.

Kaupungissa toimii Reilun kaupan kannatusryhmä, joka edistää Reilun kaupan tuotteiden kulutusta ja tietoisuutta järjestelmän hyödyistä järjestämällä erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja koulutusta yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Arvonimen myötä kaupungin asukkaita, henkilöstöä, yhteisöjä ja yrityksiä kannustetaan suosimaan Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita.

Reilu kauppa tekee töitä sen eteen, että kehittyvien maiden pienviljelijöillä ja maataloustyöntekijöillä olisi mahdollisuus reiluun toimeentuloon ja päätösvalta omasta tulevaisuudestaan.

Reilun kaupan yhdistys ei tuota tai käy kauppaa tuotteiden avulla vaan ylläpitää vastuullisen tuotannon kriteereitä, tukee viljelijöitä, kampanjoi ja tekee vaikuttamistyötä. Kun yritys on kiinnostunut käyttämään tai myymään vastuullisuuskriteereiden mukaisesti tuotettuja raaka-aineita tai tuotteita, yhdistys auttaa yritystä löytämään niitä. Viljelijät ovat vahvasti mukana Reilun kaupan kehittämisessä – heillä on puolet järjestelmän päätösvallasta.

Voit lukea lisää Reilun kaupan toiminnasta yhdistyksen sivuilta: