Tillbaka till aktuellt
19.3.2024 | Miljö

Den här veckan firar vi flera betydelsefulla dagar som handlar om hållbarhet, miljö och jämställdhet. 

Grankulla stad arbetar mångsidigt för att uppnå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. För att nå dessa mål behöver ändå alla delta, och olika temadagar är en bra tidpunkt att reflektera över ens eget bidrag till att bygga en hållbar framtid. Här är veckans märkesdagar för hållbar utveckling: 

19.3: Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen 

I Finland firas Minna Canthdagen, som också är en officiell dag för jämställdhet. Denna dag påminner om vikten av jämställdhet och likabehandling inom alla livets områden. 

21.3: Internationella skogsdagen 

Internationella skogsdagen är tillägnad att fira skogens betydelse för miljön och människors välbefinnande. Dagens syfte är att främja hållbart skogsbruk och öka medvetenheten om vikten av skogsskydd. 

21.3: Internationella dagen mot rasism 

Internationella dagen mot rasism är en viktig påminnelse om att alla människor är lika värda. Dagens mål är att främja tolerans och bekämpa alla former av rasism och diskriminering. Dagen har firats sedan 1966 och inleder även veckan mot rasism. 

22.3: Världsvattendagen 

Världsvattendagen lyfter fram betydelsen av vattenresurser och vikten av hållbar användning av vatten. Dagens mål är att främja tillgång till rent vatten för alla och öka medvetenheten om hållbar vattenhantering. 

23.3: Världsmeteorologidagen 

Världsmeteorologidagen är tillägnad firandet av meteorologi och klimatforskning. Under dagen betonas effekterna av klimatförändringar och uppmaningar till åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna.