Takaisin ajankohtaisiin
19.3.2024 | Ympäristö

Tällä viikolla vietämme useita merkkipäiviä, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ympäristöön ja tasa-arvoon. 

Kauniaisten kaupunki tekee monipuolisesti töitä kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin ihan kaikkia mukaan ja erilaiset teemapäivät ovat hyvä ajankohta pohtia myös omaa osallistumista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Lue tästä viikon kestävän kehityksen teemapäivistä: 

19.3: Minna Canthin & tasa-arvon päivä 

Suomessa vietetään Minna Canthin päivää, joka on myös virallinen tasa-arvon päivä. Tämä päivä muistuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeydestä kaikilla elämänalueilla. 

21.3: Maailman metsäpäivä 

Maailman metsäpäivä on omistettu metsien merkityksen juhlistamiseen ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille. Päivän tarkoituksena on edistää kestävää metsienhoitoa ja herättää tietoisuutta metsien suojelun tärkeydestä. 

21.3: Kansainvälinen rasismin vastainen päivä 

Kansainvälinen rasismin vastainen päivä on tärkeä muistutus siitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Päivän tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja torjua kaikenlaista rasismia ja syrjintää. Päivää on vietetty vuodesta 1966 lähtien, ja se myös aloittaa rasisminvastaisen viikon. 

22.3: Maailman vesipäivä  

Maailman vesipäivä nostaa esiin vesivarojen merkityksen ja veden kestävän käytön tärkeyden. Päivän tavoitteena on edistää puhtaan veden saatavuutta kaikille sekä lisätä tietoisuutta vesivarojen kestävästä hallinnasta. 

23.3: Maailman ilmatieteen päivä 

Maailman ilmatieteen päivä on omistettu ilmatieteen ja ilmaston tutkimuksen juhlistamiseen. Päivän aikana korostetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja kannustetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sopeutumiseksi.