Tillbaka till aktuellt
31.8.2023 | Miljö

Staden låter avlägsna vattenväxlighet från Gallträsk under tiden 1-10.9.2023 genom notning kombinerat med slåtter. Bland annat simning, segling och rodd i sjön bör undvikas då arbetena pågår. Staden uppmanar allmänheten till uppmärksamhet då maskinerna ibland även rör sig på land i närheten av områdets promenadstråk.

Vattenväxlighet kommer inte att avlägsnas från sjöns västra område i närheten av Träskmossen. Detta område lämnas orört som en skyddszon för sjöns vattenfåglar.

Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet kan orsaka.

Närmare upplysningar ges av underhållningsmästare Veli Keski-Kohtamäki veli.keski-kohtamaki@kauniainen.fi tfn 050-548 0391 (fr.o.m. 4.9) eller miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, agb@kauniainen.fi tfn 050-323 6269.