Tillbaka till aktuellt
9.6.2021

Vårdhemsportalen gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Vårdhemsportalen synliggör servicens innehåll och kvalitet och gör informationen lättillgänglig. Tjänsten finns på adressen hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-fi. 

”Vårdhemsportalen är en öppen tjänst för alla västnylänningar att jämföra och bedöma vårdhem”, sammanfattar projektchef Salla Kälkäinen. 

Esbo har använt vårdhemsportalens tidigare version sedan början av 2020. Den förnyade portalen som nu öppnats har ett mångsidigare innehåll och den betjänar invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ny slags öppenhet: servicens kvalitet och klienternas nöjdhet får synas 
Portalen berättar hur nöjda klienterna och de anhöriga i varje vårdhem är med servicen och vad det står i tillsynsrapporterna. Dessutom finns det omfattande information om vårdhemmets vardag: läge, bostäder, hyra, servicespråk samt information om verksamheten, maten, möjligheterna att vistas utomhus, personalen och tillgängligheten. Det ingår också bilder och information om lediga bostäder på vårdhemmet.

“I vårdhemsportalen visas för tillfället uppgifter om klientnöjdhet från Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Karviainen (Högfors och Vichtis). Dessutom finns där tillsynsrapporter från Esbo och Karviainen. Vi kompletterar uppgifterna allt eftersom vi har redigerat dem i enhetlig form”, berättar Salla Kälkäinen.

Vårdhemmen kan svara på fritt formulerad respons som anhöriga lämnat och synliggöra hur de förbättrar kvaliteten på sin verksamhet. 

”Vårdhemsportalen synliggör kvaliteten på ett helt nytt sätt. När servicen är bra syns det i klienternas och de anhörigas respons och även i tillsynsrapporterna. Klientens upplevelse av kvaliteten avgör vilka vårdhem som är framgångsrika. Det ligger i både klienternas och tjänsteproducenternas intresse att kvalitet lönar sig”, säger tf. välfärdsdirektör Tuula Suominen från Lojo. Hon har varit ordförande för styrgruppen för projektet vårdhemsportalen. 

Om klienten är missnöjd med det vårdhem hen valt, kan hen byta till ett annat.  I vårdhemsportalen kan man inte direkt boka eller byta vårdhemsplats, utan bokningsprocessen framskrider på samma sätt som tidigare via äldreomsorgen i hemkommunen.

Innehållet planerades tillsammans med klienterna och de anhöriga 
Vårdhemmens klienter och anhöriga hade en viktig roll i planeringen av vårdhemsportalen. Portalen lyfter fram uppgifter som intresserar användarna mest. 

”Vi definierade tillsammans innehåll och utseende och testade användbarheten. Vi samlar in användarnas erfarenheter också i fortsättningen och utvecklar tjänsten utifrån dem”, säger Salla Kälkäinen. 

I vårdhemsportalen utkristalliseras det samarbete som Västra Nylands kommuner redan i flera års tid har bedrivit för att utveckla och förenhetliga serviceboende med heldygnsomsorg. Kommunerna definierade tillsammans kvalitetskriterierna för tjänsten och skötte upphandlingen 2014 och 2019. Nya vårdhem kan ansluta sig till systemet om de uppfyller de kvalitetskriterier som kommunerna ställt upp. 
Systemet har öppen källkod och kan utnyttjas också på andra håll 
Vårdhemsportalen har genomförts med öppen källkod, så portalen kan tas i bruk även på andra håll i Finland tämligen lätt och billigt.  
”Källkoden är tillgänglig för och kan utnyttjas av alla. I Västra Nyland planerar vi som bäst hur idén skulle kunna utvidgas till andra boendetjänster”, berättar Salla Kälkäinen. 

Västra Nylands vårdhemsportal har genomförts inom Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram som omfattar alla kommuner i Västra Nyland: Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen, det vill säga Högfors och Vichtis. 

Mer information 
Vårdhemsportalen: hoivakodit.lu-palvelut.fi 
Salla Kälkäinen, projektchef, tfn 0405075291, salla.kalkainen@esbo.fi 
Tuula Suominen, tf. välfärdsdirektör, Lojo, tfn 044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi 
Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram