Takaisin ajankohtaisiin
8.6.2021

Hoivakotiportaali helpottaa hoivakotivaihtoehtojen vertailua ja valitsemista, kun on aika valita itselle tai ikääntyneelle sukulaisella hoivakotipaikka. Hoivakotiportaali esittelee ikääntyneiden hoivakodit Länsi-Uudellamaalla: mukana ovat sekä kuntien omistamat hoivakodit että kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit – siis kaikki hoivakodit, joihin voi päästä kunnasta saadulla palvelupäätöksellä.

Hoivakotiportaali tuo palvelun sisällön ja laadun näkyväksi ja tiedot helposti saataville. Palvelu löytyy osoitteesta hoivakodit.lu-palvelut.fi.

”Hoivakotiportaali on kaikkia länsiuusimaalaisia varten rakennettu hoivakotien avoin vertailu- ja arviointipalvelu”, projektipäällikkö Salla Kälkäinen kiteyttää.

Espoossa on ollut käytössä hoivakotiportaalin aiempi versio vuoden 2020 alusta. Nyt avatussa uudistetussa portaalissa on entistä monipuolisempaa sisältöä ja se palvelee Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaita.
Uudenlaista avoimuutta: palvelun laatu ja asukkaiden tyytyväisyys näkyviin
Hoivakotiportaali kertoo, miten tyytyväisiä hoivakodin asukkaat ja omaiset ovat palveluun ja mitä hoivakodin valvontaraportit kertovat. Lisäksi tarjolla on kattavasti tietoa hoivakodin arjesta: sijainti, asunnot, vuokra, palvelukielet sekä tietoa toiminnasta, ruuasta, ulkoilumahdollisuuksista, henkilökunnasta ja esteettömyydestä. Mukana on myös kuvia sekä ja tieto siitä, onko hoivakodissa tällä hetkellä vapaita asuntoja.

”Tällä hetkellä hoivakotiportaalissa näkyy asiakastyytyväisyystietoja Espoosta, Kirkkonummelta, Lohjalta ja Karviaisesta (Karkkila ja Vihti). Lisäksi valvontaraportteja on Espoosta ja Karviaisesta. Täydennämme tietoa muista kunnista sitä mukaa kuin saamme muokattua sitä yhtenäiseen muotoon”, Salla Kälkäinen kertoo.

Hoivakodit voivat vastata omaisten jättämään avoimeen palautteeseen ja tuoda näkyviin sitä, miten ne parantavat toimintansa laatua.

”Hoivakotiportaali tuo laadun näkyviin aivan uudella tavalla. Kun palvelu on hyvää, se näkyy asukkaiden ja omaisten palautteessa ja myös valvontaraporteissa. Asiakkaan kokema laatu ratkaisee, mitkä hoivakodit menestyvät. On sekä asiakkaiden että hoivakotipalvelujen tarjoajien etu, että parhaalla laadulla pärjää”, sanoo vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen Lohjalta. Hän on toiminut hoivakotiportaali-projektin ohjausryhmän puheenjohtajana.

Jos asiakas on tyytymätön valitsemaansa hoivakotiin, hän voi vaihtaa toiseen.  Hoivakotiportaalissa ei voi suoraan varata tai vaihtaa hoivakotipaikkaa, vaan varausprosessi etenee kotikunnan vanhusten palvelujen kautta, kuten aiemminkin. 
Sisältö suunniteltiin yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa
Hoivakotien asukkailla ja omaisilla oli merkittävä rooli hoivakotiportaalin suunnitteluvaiheessa. Portaalissa on nostettu esiin tietoja, jotka eniten kiinnostavat käyttäjiä.
”Määrittelimme yhdessä sisältöä ja ulkoasua sekä testasimme käytettävyyttä. Keräämme käyttäjien kokemuksia jatkossakin ja kehitämme palvelua niiden perusteella”, Salla Kälkäinen sanoo.

Hoivakotiportaalissa kiteytyy yhteistyö, jota Länsi-Uudenmaan kunnat ovat jo usean vuoden ajan tehneet tehostetun palveluasumisen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kunnat määrittelivät yhdessä palvelun laatukriteerit ja hoitivat kilpailutuksen vuosina 2014 ja 2019. Uudet hoivakodit pääsevät mukaan järjestelmään, jos ne täyttävät kuntien asettamat laatukriteerit.
Avoimen lähdekoodin toteutusta voi hyödyntää muuallakin
Hoivakotiportaali on toteutettu avoimen lähdekoodin mallilla, joten se voidaan ottaa muuallakin Suomessa käyttöön varsin pienin vaivoin ja kustannuksin. 
”Koodi on avoimesti kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Länsi-Uudellamaalla suunnittelemme parhaillaan, miten ideaa voisi laajentaa muihin asumispalveluihin”, Salla Kälkäinen kertoo.

Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali on toteutettu Länsi-Uudenmaan sote -hankkeessa, jossa ovat mukana kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat: Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori ja Siuntio sekä perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti). 

Lisätiedot
Hoivakotiportaali: hoivakodit.lu-palvelut.fi
Salla Kälkäinen, projektipäällikkö, p. 0405075291, salla.kalkainen@espoo.fi 
Tuula Suominen, vt. hyvinvointijohtaja, Lohja, p. 044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi
Länsi-Uudenmaan sote-hanke: www.lu-palvelut.fi/sote