Tillbaka till aktuellt
12.1.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

Elever som inleder den grundläggande utbildningen 8.8.2024:
Anmäl ditt barn som ska inleda sin grundläggande utbildning hösten 2024 i första hand i Wilma-systemet 2–15.1.2024 Meddela samtidigt om ditt barn deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten i skolan. Bindande anmälningar till morgon- och eftermiddagsverksamheten sker senare under våren.

Närmare information om hur du anmäler ditt barn till skolan och Wilma-koder får du hem per brev

Barn och ungdomar får i allmänhet den grundläggande utbildningen i grundskolan. Barn inleder vanligen sin skolgång det år de fyller 7 år. Grundskolan är vanligen 9 år. Grundskolan är avgiftsfri för alla.

I Grankulla finns både en svenskspråkig och en finskspråkig grundskola. Barnet ska anmälas till grundskolan vid årets början.