Tillbaka till aktuellt
16.9.2022 | Västra Nylands välfärdsområde

För Västra Nylands välfärdsområde tillsattes regionala påverkansorgan: ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdesstyrelsen bemyndigade samkommunen Eteva att inleda beredningen av processen för en överlåtelse av rörelse gällande helheten som omfattar särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning till HUS-sammanslutningen.