Tillbaka till aktuellt
11.2.2022 | Ungdomar

Verksamhetsunderstöd
Verksamhetsunderstöd kan sökas för ungdomsverksamhet som drivs av ungdomsföreningar verksamma i Grankulla, för annan verksamhet som ordnas av ungdomarna själva eller för övrig ungdomsverksamhet. Verksamhetsunderstöd kan sökas av ungdomsföreningar och –sammanslutningar samt andra fria ungdomsgrupper för Grankullaungdomar, under förutsättning att minst 2/3 av medlemmarna är Grankullabor i åldern 7–28 år. 

Projektunderstöd
Projektunderstöd kan sökas som ett engångsbidrag, t.ex. för att ordna ett enskilt evenemang vid en viss tidpunkt, för resebidrag, som bidrag till att införskaffa material och utrustning som behövs för verksamheten, eller för något annat välmotiverat ändamål, t.ex. verksamhet inom fria ungdomsgrupper.

Mer information ges av ungdomsledare kermit.haapalainen@grankulla.fi

* * *
Läs principerna för beviljande av understöd innan du fyller i din ansökan.
Principerna för beviljande av understöd finns att läsa på kultur- och fritidstjänsternas och stadens webbplats. Understöd beviljas för sådan verksamhet som är i linje med Grankulla stads värderingar och som bidrar till att stadens strategiska målsättningar uppfylls samt kompletterar stadens egen serviceverksamhet.

Understöden för kultur- och fritidsverksamhet söks på ett formulär som är gemensamt för alla kultur- och fritidssektorns understöd och stipendier. Formuläret finns att få i Stadshusets info (Grankullavägen 10) eller också kan man skriva ut det på stadens webbplats.

Ansökningstiden börjar 15.2.2022.
Ansökningarna med bilagor adresseras till den verksamhet de gäller och lämnas in till Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla eller registratur@grankulla.fi senast 31.3.2022 kl. 15.