Takaisin ajankohtaisiin
11.2.2022 | Nuoret

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa varten tai muuhun nuorisotoimintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja -yhteisöt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden jäsenistä vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita kauniaislaisia. 

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten esim. kauniaislaisiin vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.

Lisätietoja antaa nuorisonohjaaja kermit.haapalainen@kauniainen.fi

* * *

Tutustuthan avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä.
Avustusperusteet ovat nähtävissä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä kaupungin www-sivuilla. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa.

Kulttuuri ja vapaa-aika-avustukset haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteisellä hakulomakkeella. Lomakkeita saa kaupungintalon infosta (Kauniaistentie 10) tai sen voi tulostaa kaupungin kotisivulta.

Hakuaika alkaa 15.2.
Hakemukset liitteineen osoitetaan ao. toiminnalle ja toimitetaan os. Kauni­aisten kaupunki, kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniai­nen tai kirjaamo@kauniainen.fi viimeistään 31.3.2022 kl. 15.