Tillbaka till aktuellt
10.12.2021

Alla grankullabor som fyllt 18 år kan boka tid för det tredje vaccinet förutsatt att det gått 5-6 månader sedan den andra vaccineringen. Tidsbokningen öppnar nästa vecka (v. 50 ) på coronavaccinbokning.fi-tjänsten och per telefon.

Närmare information när tidsbokningen öppnar meddelas på stadens webbplats.

Den som fyllt 60 kan boka tid för den tredje dosen redan nu. Staden rekommenderar att man bokar tid genast, då det troligtvis finns färre lediga tider innan julen.

THL (Institutet för hälsa och välfärd) rekommenderar att 5-11 åringar i riskgrupper  får coronavaccin.  Vaccineringen kan inledas så snart barnvaccinet fås till Finland. Närmare information finns på stadens webbplats.
För övriga barn i denna åldersgrupp rekommenderar THL inte ännu vaccinering. De kommer att erbjudas vaccin då det finns mer ingående information om vaccinets säkerhet och eventuella sällsynta biverkningar.

I det rådande läget med stigande smittor är det väldigt viktigt att låta sig vaccineras.
– Redan två vacciner skyddar väl mot den svåra smittovarianten, men den tredje dosen hindrar att man insjuknar i sjukdomen och att man sprider den, konstaterar stadens ledande överläkare Pia Höglund.
– En hög vaccinationstäckning med alla tre vacciner är den bästa garantin för att inte insjukna i de allvarliga varianterna och därmed få slut på epidemin. Det är synnerligen viktigt att var och en av oss tar hand om sitt eget vaccinationsskydd, betonar Höglund.