Tillbaka till aktuellt
1.10.2021

THL har rekommenderat att en tredje dos coronavirusvaccin ska erbjudas till personer som har

  • kraftigt nedsatt immunförsvar eller  
  • som har fått den första och andra vaccindosen med kort dosintervall. Ett kort dosintervall innebär att intervallet mellan de två första doserna var mindre än sex veckor. I Grankulla finns det ca 700 sådana personer och de flesta är över 85 år gamla.

Den tredje dosen vaccin kan ges till båda dessa grupper då det har gått minst sex månader sedan föregående vaccindos.

Vaccinationstider blir tillgängliga i Grankulla från vecka 41. Man kan boka tid via tjänsten koronarokotusaika.fi eller genom att ringa Grankullas telefonrådgivning om coronaviruset. Bokning är möjlig både för kommuninvånare och personal inom social- och hälsovården som uppfyller kriterierna. Vaccinationerna ges på Villa Junghans, Leagränden 4.

  • Som säkerhetsåtgärd rekommenderas dock inte den tredje vaccindosen ges till män under 30 under början av vaccineringen.
  • Eftersom personer med kraftigt nedsatt immunförsvar löper risk för den allvarliga formen av covid-19 också efter två vaccindoser så rekommenderar dock THL en tredje vaccindos också för män under 30 med kraftigt nedsatt immunförsvar. Tidsbokning med självbetjäning för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer att öppnas redan föregående vecka.

Det går också att välja vaccintyp i tidsbokningen med självbetjäning om samma vaccin som klienten fått tidigare inte finns at tillgå. I första hand används samma vaccin som klienten har fått tidigare.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras ännu att varje klient har rätt till vaccin och att vaccinet tryggt kan ges till klienten.

En tredje vaccindos har förra veckan getts i Grankulla till de boende på Villa Breda och Kauniala samt hälsovårdens personal.

Tills vidare finns det inte försäljningstillstånd från Europeiska läkemedelsmyndigheten för den tredje vaccindosen, utan rätten att vaccinera grundar sig på THL:s rekommendationer. Vi informerar skilt om den tredje vaccindosen för andra befolkningsgrupper så fort vi har mer information.