Tillbaka till aktuellt
7.9.2023 | Biblioteket

Tamburbiblioteket är ett gemensamt projekt för Grankulla bibliotek och enheterna för småbarnspedagogiken i Grankulla. Projektet drar i gång under hösten i olika daghem. Målet med projektet är att öka barnens läsning genom att göra böckerna lättillgängliga och på så vis puffa för läsning som en gemensam hobby i familjen.

Vägen till biblioteket kan ibland vara onödigt lång. Biblioteket vill göra det enkelt för familjerna att läsa tillsammans hemma, och ser därför till att böckerna finns där de flesta familjer rör sig, det vill säga på daghemmen. Det är lätt att låna en bok på samma gång som man hämtar sitt barn på dagis.

Att läsa böcker är bra på flera sätt, men framför allt är det en trevlig sysselsättning för hela familjen. När man läser tillsammans stärks barnets inlärning, koncentration och lugn. Dessutom förbättras barnets ordförråd, kommunikationsförmåga, sociala förmåga och empatikänsla. Barn som fått uppleva högläsning redan som små utvecklas med större sannolikhet till läsare som äldre, speciellt om barnet också uppmuntrats att läsa själv och föräldrarna varit läsande förebilder.

Biblioteket vill i år speciellt satsa på samarbete med småbarnspedagogiken och öka läsglädjen för så många barn som möjligt, så tidigt som möjligt. Vi utvecklar nya samarbetsidéer samtidigt som vi påminner om redan existerande koncept, t.ex. färdiga bokpaket på beställning och bok- och sagodiplom för familjer och grupper.