Tillbaka till aktuellt
15.6.2023

I skolans omfattande entreprenad förnyas fasadbeklädnaden samt ytterväggarnas värmeisolering. E-delens övre basstruktur iståndsätts och vattentaket förnyas liksom även sockeln. Odenwall får ny fasadrappning och fönstren och vattentaket iståndsätts.

Därtill gör man en hel del tillhörande reparationer, såsom ett nytt vindfång för gymnasiet, några nya fönster, täckdiken och takfönster mm.

Arbetet utförs under regnskydd för att kunna garantera ett högklassigt resultat. Konstruktionernas energieffektivitet ökar med över 50%, då isoleringar mellan ytterväggar och mellantak förbättras. Reparationerna förbättrar också temoeraturen i skolan och kvaliteten på inneluften.

Työ tehdään sääsuojan alla jotta voidaan varmistaa laadukas lopputulos. Rakenteiden energiatehokkuus paranee yli 50 %, kun ulkoseinien ja yläpohjan lämmöneristystä uusitaan ja parannetaan. Korjaukset parantavat myös koulun lämpötiloja ja sisäilmaa. 

Hela entreprenaden går på ca 2,5 miljoner. Detta är den första stora entreprenaden i Grankulla som görs då skolan är i bruk. Arbetena utförs i tre olika skeden för att kunna minimera störningar för skolverksamheten. Entreprenaden är väldigt intensiv, arbetet pågår utan avbrott 6-7 dagar i veckan.  Arbetena körde igång i februari och ska vara klara i slutet av året.

Nedan bilder fr. 13.6.2023

Yleisnäkymä työmaasta pääsisäänkäynnin puolelta
Odenwallin putsattu pinta uuden rappauksen alusta
Uusi tuulikaappi sivusisäänkäynnin kohdalla
Purettua julkisvua, vanhaa villaa ja vanhoja tiiliä
Uutta muurauspintaa
Uutta eristettä, pinnalla palosuojalaminaatti
Valmista kermipintaa