Tillbaka till aktuellt
12.2.2024

GrIFK Alpine rf har sin verksamhet i slalombacken i Grankulla. Föreningen har fört fram sin oro över säkerheten i den nuvarande barnbacken och missnöje över att backen inte motsvarar idrottarnas eller föreningens behov. Vi strävar till att åtgärda bristerna med det nya projektet Barnens land, som vi planerar att bygga intill pulkabacken i skogen.

Med hjälp av projektet Barnens land blir barnbacken säker, lätt att använda och trivsam. Målet är att erbjuda mångsidig verksamhet för barn och deras familjer samt bättre tillgodose skidskolans behov.

Nu vill vi höra kommuninvånarnas åsikter om projektet. Bekanta dig med projektet och de olika faserna nedan och svara på enkäten senast 26.2.

Innehåll och faser för projektet Barnens land

Välfärdsutskottet har behandlat projektet Barnens land under sitt sammanträde (HYVA 30.08.2023 § 48) och anser att det är ett befogat projekt och understöder det. Projektet som helhet kräver en granskning av markanvändningen och tillstånd för miljöåtgärder för de planerade åtgärderna. De större strukturerna behöver eventuellt även byggnadstillsynens tillstånd.

Projektet finansieras med föreningens intäkter, finansiering av samarbetspartners och offentligt sökbar finansiering. Föreningen hoppas på att staden deltar i kostnaderna i rimlig utsträckning.

Avsikten är att genomföra projektet Barnens land i tre faser:

Fas 1. Barnbacke I 

  • Barnbacken byggs i skogen i nedre delen av pulkabacken där även den nuvarande repliften kommer att placeras. När projektet framskrider är avsikten att ersätta repliften med en mattlift.
  • Pulkabacken skiljs åt från barnbacken på ett säkert sätt med en jordvall. Förnyelsen skulle medföra att GrIFK Alpine rf också ansvarar för pulkabacken. För tillfället underhålls pulkabacken inte.
  • Snöläggningen i barnbacken skulle tillfälligt medföra lite buller från snöläggningen. Behovet av snöläggning är mindre i barnbacken och snöläggningen pågår inte lika länge som i andra delar av slalombacken.

 Fas 2. Barnbacke II + backe för åkringar 

  • Målet för den andra fasen är att öka slalombackens omfång för nybörjarbehov och göra utbudet av vinteraktiviteter mångsidigare. Barnbacken byggs i övre delen av pulkabacken och bredvid den en ny backe för åkringar. Också pulkaåkarna flyttar över till den nya backen.
  • Målet är att den andra barnbacken också ska få en mattlift.

Fas 3. Barnbacke III + övergångsbro

  • Målet för den tredje fasen i projektet är att bygga en tredje slalombacke som lämpar sig för nybörjare och samtidigt ansluta området Barnens land till resten av slalombacken. Det är lättare att underhålla området då det står i förbindelse med resten av slalombacken. Dessutom ökar säkerheten när pistmaskinen inte behöver lämna backen. 
  • Den största åtgärden i fasen är bygget av en bro, som ska vara dimensionerad för en pistmaskin och för att skidåkare kan förflytta sig mellan de olika områdena.

Du kan bekanta dig med GrIFK Alpine rf:s bredare projektplan på finska här (pdf).

Du kan svara på enkäten här (webropol.fi)