Takaisin ajankohtaisiin
12.2.2024

Kauniaisten pujottelurinnettä operoi GrIFK Alpine rf. Yhdistys on esittänyt huolensa lastenrinteen turvallisuudesta ja siitä, ettei se vastaa harrastajien eikä toimintaa järjestävän seuran tarpeita. Näihin epäkohtiin pyritään vastaamaan uudella Lastenmaa-hankkeella, mikä on suunniteltu rakennettavaksi metsässä olevan pulkkamäen yhteyteen.

Lastenmaa-hankkeen avulla lastenrinteestä tehdään turvallinen, helppokäyttöinen sekä viihtyisä. Tavoitteena on tarjota monipuolista toimintaa lapsille perheineen sekä vastata paremmin hiihtokoulun tarpeisiin.

Nyt haluamme kuulla kuntalaisten ajatuksia hankkeesta. Tutustu hankkeeseen ja sen vaiheisiin alla ja vastaa kyselyyn viimeistään 26.2.

Lastenmaa-hankkeen sisältö ja vaiheet

Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt Lastenmaa-hanketta kokouksessaan (HYVA 30.08.2023 § 48), ja pitää hanketta hyvänä sekä puoltaa sen edistämistä. Hanke kokonaisuudessaan tarvitsee maankäytöllisen tarkastelun ja suunnitelluille toimenpiteille tarvitaan maisematyölupa sekä isommille rakennelmille mahdollisesti myös rakennusvalvonnan lupa.

Hanke rahoitetaan seuran tulorahoituksella, yhteistyökumppani rahoituksella sekä julkisesti haettavalla rahoituksella. Seura toivoo kaupungin osallistuvan kohtuullisessa määrin kustannuksiin.

Lastenmaa-hanke on tarkoitus toteuttaa kolmivaiheisena:

Vaihe 1. Lastenrinne I

  • Lastenrinne rakennetaan metsässä olevan pulkkamäen alaosaan, minne myös nykyinen naruhissi tullaan sijoittamaan. Hankkeen edetessä naruhissi on tarkoitus korvata mattohissillä.
  • Pulkkamäki erotetaan turvallisesti lastenrinteestä maapenkereellä. Uudistus toisi myös pulkkamäen GrIFK Alpine rf:n ylläpidon alaisuuteen. Tällä hetkellä pulkkamäkeä ei ylläpidetä.
  • Lastenrinteen lumetus lisäisi hetkellisesti hieman lumetuksesta aiheutuvaa melua. Paksuuden osalta lumetuksen tarve on muuta rinnealuetta pienempi ja näin ollen myös kestoltaan lyhyempi.

Vaihe 2. Lastenrinne II + rengasmäki 

  • Toisen vaiheen tavoitteena on lisätä rinnetilaa aloittelijoiden tarpeisiin sekä monipuolistaa talviaktiviteettien tarjontaa. Lastenrinne rakennetaan pulkkamäen yläosaan ja viereen uusi rengasmäki, mihin myös pulkkailijat siirtyvät.
  • Tavoitteena on saada toiselle lastenrinteelle mattohissi, jolloin hissi palvelee myös rengasmäen tarpeita.

Vaihe 3. Lastenrinne III + siirtymäsilta

  • Hankkeen kolmannen vaiheen tavoitteena on rakentaa kolmas aloittelijoiden tarpeisiin soveltuva rinne ja liittää samalla Lastenmaa-alue muuhun rinnealueeseen. Tämä helpottaa alueen huoltoa ja lisää turvallisuutta, sillä rinnekoneen ei tarvitse poistua rinnealueelta.
  • Vaiheen suurin toimenpide on sillan rakentaminen, mikä on mitoitettu rinnekoneen ylitykseen ja laskettelijoiden siirtymiseen alueelta toiselle. 

Voit myös tutustua GrIFK Alpine rf:n laajempaan hankesuunnitelmaan tästä (pdf).

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä (webropol.fi)