Tillbaka till aktuellt
29.4.2022

Tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn löpte ut 28.2.2022. Eftersom inga nya avtal kunnat förhandlas fram kan fackorganisationerna ta till stridsåtgärder under det så kallade avtalslösa tillståndet. För tillfället råder övertids- och skiftbytesförbud, vilket påverkar tillgången till tjänster även i Grankulla.

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU (JHL och Jyty) varslade 21.3.2022 om strejk i städerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) för tiden 19–25.4.2022. Arbetsministern flyttade på strejkstarten med två veckor.

Enligt anmälan till arbetsgivaren strejkar bland annat lärare, personal inom småbarnspedagogiken, bibliotekspersonal, personal inom kost- och rengöringsservice samt underhållspersonal.

Ordförande för förlikningsnämnden, understatssekreterare Elia Pylkkänen informerade 28.4.2022 att förlikningsnämnden fortsätter sitt arbete men kan ännu inte ge ett medlingsförslag till kommunsektorns arbetstvist. Det här beror på att parterna ännu ligger för långt ifrån varandra, särskilt gällande frågor kring lönesättningen och utvecklingen av lönesystemen. Enligt den information vi har nu verkar det alltså mycket sannolikt att strejken verkställs 3.5–9.5.2022.

Grankulla stad informerar 2.5.2022 närmare om strejkens inverkan på stadens tjänster, när man vet om strejken verkställs eller inte.