Tillbaka till aktuellt
29.4.2022 | Småbarnspedagogik och utbildning

Enligt den information vi har nu verkar det alltså mycket sannolikt att strejken verkställs 3.5–9.5.2022. Enligt anmälan till arbetsgivaren strejkar bland annat lärare, personal inom småbarnspedagogiken, personal inom kost- och rengöringsservice samt underhållspersonal. Om strejken inom kommunsektorn förverkligas har den betydande inverkningar på ordnandet av såväl småbarnspedagogik som undervisning i skolorna.

Småbarnspedagogiken

Familjer bör förbereda sig för en situation där den för barnet reserverade platsen inom småbarnspedagogik inte kan användas. Om barnen nekas tillträde till småbarnspedagogiken för enstaka dagar, kan dessa dagar gottgöras.

Mer information:

Utbildningen

Familjer bör förbereda sig för en situation där skolorna måste stängas under strejken. Arbetsgivaren har inga möjligheter att på förhand säkerställa en tillräcklig tillgång på personal för att ordna en trygg verksamhet i skolorna. Således kommer skolorna att vara stängda den 3.5 ifall strejken förverkligas. Under tisdagen (3.5) kan vi kartlägga situationen och möjligen öppna skolorna för en del elever eller fortsättningsvis hålla skolorna stängda under strejken.

Mer information: