Tillbaka till aktuellt
10.5.2022

Stadens e-post är fortfarande ur bruk. Vi uppskattar att e-posten kommer att vara ur bruk ännu resten av den här veckan. Orsaken till problemet utreds ännu och därför kan vi inte ta i bruk den nuvarande servern. För att garantera säkerheten har vi börjat installera en ny e-postserver, vilket ger upphov till fördröjningen. Stadens anställda går att nå via telefon.

Förra veckan skickades ett stort antal nätfiskemeddelanden från stadens e-postadresser och med riktiga avsändares namn samt äkta rubriker. Innehållet i meddelandena är ett kort stycke text och en länk till en extern webbplats. Sidan kan försöka sprida virus eller skadlig kod och nätfiska kreditkortsinformation.

Grankullas e-post stängdes som en försiktighetsåtgärd och situationen utreds. Det skickas inga nya nätfiskemeddelanden. Staden har på fredagen gjort en anmälan till dataskyddsombudet och brottsanmälan till polisen.

Öppna inte e-postmeddelanden som kommit från staden!

Om du har fått e-post från Grankulla stad eller från en anställd inom staden, och avsändaren är @kaunianen.fi eller @grankulla.fi, öppna inte meddelandet utan radera det. Töm också mappen med raderade meddelanden. Klicka inte på möjliga länkar i meddelandet om du öppnat e-posten. Skicka inte heller meddelandet vidare.

Om du har öppnat länken i e-postmeddelandet, kör antivirusprogram och följ instruktionerna. Kom ihåg att hålla din dator och smarttelefon uppdaterade genom att installera tillgängliga programuppdateringar. För fler instruktioner, se till exempel Traficoms sidor:

Vi uppdaterar informationen här på hemsidan alltid när vi får mer information.