Tillbaka till aktuellt
12.8.2021 | Granimodellen

Förra veckan gick huvudstadsregionen över till coronaepidemins samhällsspridningsfas och läget är synnerligen svårt i regionen för tillfället. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som skärper sammankomstbegränsningarna och begränsar användningen av kundutrymmen i kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda från och med den 20 augusti 2021. Beslutet är i kraft till och med den 12 september 2021.

Som en följd av beslutet skjuts starttiden för klubbarna framåt en vecka. Anmälningen öppnas dock enligt den ursprungliga planen den 23.8. kl. 6.00.