Tillbaka till aktuellt
28.3.2023

Förra årets räkenskapsperiod var väldigt bra för staden. De totala skatteintäkterna var över 12,9 miljoner euro, eller 17,3 procent högre än året innan.

Kommunalskatten blev nästan 12,3 miljoner eller 18,1 procent högre än i bokslutet år 2021. Samfundsskatten var över 500 000 euro och det är 27,4 procent mer än året innan. Fastighetsskatten var över 100 000 euro vilket är 2,5 procent mer än året innan.

Verksamhets utgifterna ökade med ca 0,7 miljoner eller 4,2 procent får tidigare år. Stadens verksamhetsutgifter växte med 1,6 miljoner euro, endast 1,9 procent får år 2021.

Verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsutgifter och -inkomster) steg med 0,9 miljoner från året innan. Verksamhetsbidraget är över 14,3 miljoner euro större än år 2021.

Årets resultat är nästan 13,7 miljoner euro och det är över 14,4 miljoner bättre än för ett år sedan. Staden kommer att göra en investeringsreservering på 10 miljoner för Suomenkielinen koulukeskus-projektet. Efter denna är räkenskapsperiodens resultat närmare 3,7 miljoner eruro, vilket ändå är över 4,4 miljoner högre än för ett år sedan.

Bokslutet innehåller också rapporter om de olika verksamhetenas program för utsläppsminskning med de åtgärder som gjorts. Det är nu tredje året i följd som verksamheterna samlat in informationen. De hjälper att omsätta målen i färdplanen till konkreta åtgärder.

Bokslutet går nu via revisorerna till fullmäktigebehandling den 19.6.

Bokslutet 2022 kan läsas här (pdf dokument)

Läs också stadsdirektörens kolumn om bokslutet i lokaltidnigen Kaunis Grani