Takaisin ajankohtaisiin
28.3.2023

Kaupungin viime vuoden tilikausi oli erittäin hyvä. Verotulojen kokonaiskertymä oli yli 12,9 miljoonaa euroa, eli 17,3 prosenttia, suurempi kuin edellisenä vuonna.

Kunnallisveroa kertyi melkein 12,3 miljoonaa euroa, 18,1 prosenttia, enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa kertyi yli 500 000 euroa, eli 27,4 prosenttia, ja kiinteistöveroa yli 100 000 euroa, eli 2,5 prosenttia, enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimintatuotot kasvoivat noin 0,7 miljoonalla eurolla, eli 4,2 prosentilla, verrattuna edelliseen vuoteen. Kaupungin toimintakulut kasvoivat noin 1,6 miljoonalla euroa, mikä on vain 1,9 prosenttia, verrattuna edelliseen vuoteen.

Toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) suureni 0,9 miljoonaa euroa, eli 1,3 prosenttia, verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosikate oli yli 14,3 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden tulos oli melkein 13,7 miljoonaa euroa ja se oli yli 14,4 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Tilikauden tuloksesta tehdään 10 000 000 euron investointivaraus Suomenkielinen koulukeskus -hankkeelle. Tämänkin jälkeen tilikauden ylijäämä on melkein 3,7 miljoonaa euroa. Ylijäämä on silti yli 4,4 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten.

Tilinpäätökseen kuuluu raportti toimialojen päästövähennysohjelmissa käynnistetyistä ja toteutuneista toimenpiteistä. Toimialojen vuosittain koottavat päästövähennysohjelmat koottiin nyt kolmatta kertaa. Ohjelmien kautta tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot.

Tilinpäätös siirtyy nyt tilintarkastajille ja sitten kaupunginvaltuuston käsittelyyn 19.6.

Tilinpäätös 2022 löytyy täältä (pdf dokumentti)

Lue myös kaupunginjohtajan kolumni tilinpäätöksestä paikallislehti Kaunis Granista