Tillbaka till aktuellt
28.5.2024

Det försämrade ekonomiska läget för staden gör att stadsstyrelsen nu föreslår ett balanseringsprogram för ekonomin. Under åren 2025–2027 ska 3,6 miljoner sparas och därtill innehåller programmet en höjning av skattesatsen med 0,4 procent redan år 2025.

Försämringen i stadens ekonomi beror på många olika faktorer, där välfärdsreformen, ett tungt investeringsprogram och en ofördelaktig befolkningsutveckling med försämrad skatteinkomstutveckling. Den kommande TE-reformen orsakar en tilläggskostnad på ca en miljon euro för staden. Samtidigt minskar statsandelarna under de kommande åren.

Staden är därför tvungen att anpassa sin verksamhet, så att externa kostnadsökningsfaktorer i huvudsak kan neutraliseras.

Stadsstyrelsen föreslår även andra åtgärder liksom ett investeringstak och en kritisk bedömning av andra än redan beslutade investeringar.

Tyngdpunkten för balanseringsåtgärderna ligger på inbesparningarna, vilka utgör ca 70 % av resultatförbättringen. Skatteförhöjningen ger ca 30 %.

Stadsstyrelsen röstade 27.5 om förslaget att höja skatten. Samlingspartiets medlemmar föreslog att skatten inte ska höjas. Förslaget föll med rösterna 3–4.

Stadsstyrelsen föreslår nu för fullmäktige som sammanträder 17.6 att fullmäktige godkänner balanseringsprogrammet av ekonomin för åren 2025–2027 och de linjedragningar som där nämns.

Balanseringsprogram (på finska)